авто елит 11
Свържете се с нас на телефони:
0896274778 0878806888
 
Шофьорски курс категория B
Условия  
 • Диплома за завършено ОСНОВНО образование
 • Навършени 17 години и 9 месеца
График  
 • Теорията се провежда в учебния център на фирмата от 17 до 19ч. в дни определени от теоретика на фирмата.
 • Начало на курс - всяка четна седмица от месеца.
Вие получавате  
 • Това ПОМАГА на КУРСИСТА да не ГУБИ ВРЕМЕ за АДАПТИРАНЕ към нов автомобил и нов преподавател.
 • Не се правят прекъсвания и препращания към колеги на други автомобили.
 • ОБУЧЕНИЕТО по КОРМУВАНЕ се извършва от ЕДИН ПРЕПОДАВАТЕЛ на ЕДИН АВТОМОБИЛ.
 • Смените се правят на УДОБНИ за курсиста места (месторабота, местоживеене и др.)
 • 31 кормилни часа + междинен и краен вътрешен изпит.
 • Практическото обучение може да започне след четвърти теоретичен час.
 • Взетият изпит по теория важи една календарна година.
 • Теорията се състои от 40 учебни часа + вътрешен изпит на листовки.

Не забравяйте! Крайния резултат зависи в еднаква степен от преподавателя и от Вас!
При липсата на необходимата отговорност от Ваша страна и най-добрият преподавател
не може да направи от Вас "добър водач"
Само с взаимни усилия могат да се постигнат желаните резултати.

Всички права запазени 2012 - 2024 Уеб дизайн и разработка: Fancy-studio

Сайтът е оптимизиран за Internet Explorer 9, Opera 10+, Google Chrome 12+ и Firefox 3.6+ на резолюция 1024x768 или по-голяма.