авто елит 11
Свържете се с нас на телефони:
0896274778 0878806888
 
Следете ни:
Полезни връзки:


Възстановяване на контролни точки отнети от КАТ:
 • Ако МИНЕ 2г. от ОТНЕМАНЕТО на КОНТРОЛНИ ТОЧКИ, без направени други НАРУШЕНИЯ

  ТОЧКИТЕ се възстановяват АВТОМАТИЧНО.
 • НЕ се полага ИЗПИТ.
 • Такса 80лв.+ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посещение на ЛЕКЦИИ от 8ч до 12ч. ВСЕКИ съботен ден.
АвтоЕлит 11
Важно!
Ако минат 2 години от отнемането на контр. точки, без направени други нарушения точките се възстановяват автоматично!


Важни правила
 • Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Наказва се с ГЛОБА от 100 до 300 лв. + 6 к.т.:

  1. КОЙТО, управлява МПС, след като е ЛИШЕН от това право по СЪДЕБЕН или административен ред;

  2. Който управлява моторно превозно средство, Без да притежава съответното Свидетелство за управление или то е отнето по реда на чл. 171, т.1

  3. Собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя УПРАВЛЕНИЕТО на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното Свидетелство за управление, употребило е Алкохол или друго Упойващо Вещество;
 • Чл. 182. (Изм. - ДВ, бр. 51от 2007 г.)
  (1) ВОДАЧ, който Превишава РАЗРЕШЕНАТА,
  МАКСИМАЛНА СКОРОСТ в населеното място, се НАКАЗВА както следва:

  1. За превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;

  2. За превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;

  3. За превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв.;

  4. За превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 150 лв. и един месец лишаване от
  право да управлява моторно превозно средство;

  5. За превишаване над 41 км/ч - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право
  да управлява моторно превозно средство;
  6. ЗА превишаване над 51 км/ч - с глоба 250 лв. и три месеца лишаване от право
  да управлява моторно превозно средство.

  (2) ВОДАЧ, който превиши разрешената скорост извън населено място, се
  наказва, както следва:
  1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;
  2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;
  3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 50 лв.;
  4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от
  право да управлява моторно превозно средство;
  5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 150 лв. и два месеца лишаване от
  право да управлява моторно превозно средство;
  6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 200 лв. и 3 месеца лишаване от право да
  управлява моторно превозно средство.

Всички права запазени 2012 Уеб дизайн и разработка: Fancy-studio

Сайтът е оптимизиран за Internet Explorer 9, Opera 10+, Google Chrome 12+ и Firefox 3.6+ на резолюция 1024x768 или по-голяма.